Privacyverklaring

In deze privacyerklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij daarmee omgaan. Wij leggen graag uit waar uw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen deze opgeslagen worden. Tevens kunt u hier al uw rechten met betrekking tot uw gegevens terug vinden en hoe uw hier gebruik van kunt maken. Deze privacyverklaring kan soms gewijzigd worden door o.a. een wetswijziging. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring periodiek te raadplegen.

 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet in werking getreden. Dit betekent dat elke website die persoonsgegevens verwerkt, verplicht is om een privacy verklaring te plaatsen op zijn website. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met de gegevens die u achterlaat op onze website. De ingevulde gegevens gebruiken wij enkel en alleen om u op de hoogte te houden van onze diensten en eventuele aanbiedingen. Dit gebeurt enkel wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven en u kunt zich op elk moment afmelden. Overige gegevens die u bijvoorbeeld invult in het contactformulier of het reserveringsformulier gebruiken wij alleen om uw aanvraag te verwerken en om uw vraag te beantwoorden.

Restaurant de Merwelanden, gevestigd aan De Bekramming 13 3313 LM Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn:

Restaurant de Merwelanden

De Bekramming 13, 3313LM in Dordrecht

T: 0184 41 11 31

M: [email protected]

W: http://merwelanden.nl/

KvK nummer: 24337718

BTW nummer: NL 1807 69 340 B01

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Restaurant de Merwelanden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan

verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Restaurant de Merwelanden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Het plaatsen van een online reservering

– Het onderhouden van het klantcontact (d.m.v. het contactformulier).

 

Bovengenoemde doelen worden alleen uitgevoerd indien u hier toestemming voor heeft gegeven, of dat dit vanzelfsprekend is (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Restaurant de Merwelanden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van Restaurant de Merwelanden) tussen zit. Restaurant de Merwelanden gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, MailChimp, BookingCalender en een digitaal contactformulier. Genoemde systemen gebruiken wij enkel en alleen om u op de hoogte te houden van onze diensten en of aanbiedingen en u kunt zich ten alle tijden afmelden indien u zich heeft aangemeld. BookingCalender en het contactformulier zorgen ervoor dat u online een reservering kunt plaatsen en dat u de mogelijkheid heeft om digitaal contact met ons op te nemen.

 

Verwerking gegevens

 

De gegevens die u invult op onze website worden verwerkt via een aantal plugins en partners. Een overzicht van deze plugins en partners kunt u hier terug vinden.

MailChimp: Indien u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief zal uw e-mailadres bewaard blijven totdat u zich hiervoor afmeld. De reden hiervan is dat wij geen mail kunnen versturen naar het opgegeven e-maladres, als deze niet bewaard is in het systeem van onze partner voor het versturen van de nieuwsbrieven: MailChimp. Een uitgebreide privacy verklaring van MailChimp is terug te vinden op de website: https://mailchimp.com/legal/privacy/,

 

 

VDX Hosting: Onze website, e-mailadressen en back-ups van onze website worden gehost bij VDX. Gegevens die u achterlaat op onze website zijn op de servers van VDX opgeslagen. Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier of via een e-mail worden deze gegevens ook opgeslagen op de servers van VDX. Het privacybeleid van VDX kunt u vinden op: https://vdx.nl/privacy-statement.

BookingCalender: Dit is een WordPress plugin die wij gebruiken om u de mogelijkheid te geven een online reservering te plaatsen. De gegevens die u invult op dit formulier worden opgeslagen in onze beveiligde database.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Restaurant de Merwelanden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Hieronder volgt een overzicht met de systemen die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te bewaren, wat de bewaartijd is en wat hier de reden van is.

 

Nieuwsbrief: Indien u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief zal uw e-mailadres bewaard blijven totdat u zich hiervoor afmeld. De reden hiervan is dat wij geen mail kunnen versturen naar het opgegeven e-maladres, als deze niet bewaard is in het systeem van onze partner voor het versturen van de nieuwsbrieven: MailChimp. Een uitgebreide privacy verklaring van MailChimp is terug te vinden op de website: https://mailchimp.com/legal/privacy/,

 

Online reserverings systeem: Indien u online een reservering plaatst zullen uw gegevens maximaal voor 1 jaar bewaard worden in onze systemen. Wij bewaren deze gegevens voor 1 jaar, zodat wij een overzicht hebben van het aantal online reserveringen binnen één jaar. De gegevens die u invult op het online reserveringsformulier worden veilig opgeslagen in onze beveiligde database. Alleen directie en managementsleden van Restaurant de Merwelanden hebben toegang tot deze database.

 

Online contactformulier: Indien u het contactformulier invult op onze website worden de ingevulde gegevens automatisch opgeslagen in onze beveiligde database. Deze gegevens bewaren wij voor maximaal 5 jaar. De reden van deze langere bewaartijd is dat de ingevulde informatie automatisch doorgemaild worden naar onze beveiligde e-mailserver en wij e-mails maximaal 5 jaar bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Restaurant de Merwelanden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Restaurant de Merwelanden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Restaurant de Merwelanden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld

uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant de Merwelanden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Restaurant de Merwelanden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alle pagina’s op onze website bezoekt u via een veilige verbinding. Deze veilige verbinding is te herkennen aan het slot icoon links bovenin uw browser. Daarnaast worden alle persoonsgegevens opgeslagen in onze beveiligde database.

 

Restaurant de Merwelanden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via [email protected] of bel naar 0184 41 11 31.